Scotland

This recording is done by a speaker from Aberdeen.

Skriv ut oppgaven sammen med dine svar